Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – wyjazd za granicę z kartą NFZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – wyjazd za granicę z kartą NFZ

Wyjeżdżasz na zagraniczne wakacje? Pamiętaj o ubezpieczeniu! Lubimy myśleć, że jeśli zachowamy zdrowy rozsądek, to żadna nieprzyjemna przygoda nie zakłóci nam urlopu. Warto jednak być przygotowanym na najgorsze – grypa, złamanie ręki czy zapalenie wyrostka może zdarzyć się każdemu. Jeśli planujesz wypoczywać w krajach Unii Europejskiej, koniecznie zabierz ze sobą kartę EKUZ, czyli tzw. europejską kartę ubezpieczeniową.

O czym przeczytasz w artykule:

 • Co to jest karta EKUZ?
 • Kto może wnioskować o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
 • Jak otrzymać EKUZ? Wniosek krok po kroku
 • Ubezpieczenie NFZ na wyjazd za granicę – co obejmuje EKUZ?

Czytaj też: Wakacje a karta kredytowa z ubezpieczeniem

Co to jest karta EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument potwierdzający za granicą, że płacisz składkę zdrowotną w swoim kraju i przysługuje Ci z tego tytułu bezpłatna opieka medyczna. Jeśli masz ją ze sobą, otrzymasz dostęp do usług państwowej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele. Oznacza to, że w niektórych krajach pomoc zostanie Ci udzielona bezpłatnie, a w innych – będziesz musiał zapłacić jakiś procent ceny świadczenia (np. we Francji pacjent zobowiązany jest do pokrycia 30% kosztów wizyty).

Gdzie obowiązuje europejska karta ubezpieczeniowa?

Kto może wnioskować o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Karta EKUZ jest bezpłatna i wydaje ją – na wniosek ubezpieczonego – Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby ją otrzymać, trzeba należeć do następujących grup:

 • osoby zatrudnione, które odprowadzają składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • emeryci i renciści,
 • osoby prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą,
 • osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy,
 • studenci ubezpieczani przez rodzica,
 • osoby poniżej 18 roku życia,
 • osoby nieubezpieczone chronione na mocy prawa (np. nieubezpieczone kobiety w ciąży).

W przypadku wszystkich tych grup zakres ochrony jest taki sam, różna natomiast będzie ważność samej karty EKUZ. Przykładowo bezrobotni otrzymują ją na dwa miesiące, studenci na 18 miesięcy, przedsiębiorcy i zatrudnieni na 3 lata, a emeryci – aż na 20 lat.

Jak otrzymać EKUZ? Wniosek krok po kroku

Chcesz wyrobić sobie EKUZ? Wniosek możesz złożyć na kilka sposobów:

 1. Osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ – możesz przyjść z już wypełnionym wnioskiem, który znajdziesz na stronie internetowej NFZ, lub wypełnić go na miejscu.
 2. Przez Internetowe Konto Pacjenta – wejdź w zakładkę „Moje konto” i znajdź informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym. Karta zostanie wysłana do Ciebie pocztą.
 3. Wysyłając go pocztą tradycyjną – musisz wówczas zaznaczyć, że chcesz otrzymać kartę pocztą lub upoważnić do odbioru osobę trzecią.
 4. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP – w katalogu spraw wybierz „Zdrowie”, następnie wypisz i podpisz wniosek. Karta zostanie wysłana do Ciebie pocztą.

EKUZ – wnioski o karty dla dzieci składają rodzice

Ubezpieczenie NFZ na wyjazd za granicę – co obejmuje EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia Cię do otrzymania świadczeń zdrowotnych za granicą niezbędnych w Twoim stanie zdrowia do momentu zakończenia pobytu w danym kraju. Oznacza to, że jeśli złamiesz rękę, dostaniesz zawału czy udaru, otrzymasz bezpłatną pomoc. Jeśli jednak chciałbyś zrobić sobie operację plastyczną czy wybielić zęby, to za taki zabieg będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Zazwyczaj rozliczenie leczenia odbywa się na poziomie instytucji i nie musisz brać w nim żadnego udziału. Zdarza się jednak, że zostaniesz poproszony o uregulowanie należności na miejscu – wówczas możesz starać się o jej zwrot już po powrocie do Polski. W tym celu musisz złożyć w oddziale NFZ odpowiedni wniosek i udokumentować poniesione koszty, dlatego pamiętaj, by poprosić o paragon lub inny dokument potwierdzający, że zapłaciłeś.

Karta EKUZ nie obejmuje wielu zabiegów czy usług, dlatego przed wyjazdem do danego kraju zorientuj się, na jaką pomoc możesz liczyć. Przykładowo nie jest refundowany transport zwłok czy medyczny, EKUZ nie refunduje także akcji ratowniczych w górach, nad morzem czy w jaskiniach. W wielu przypadkach warto dokupić sobie komercyjne ubezpieczenie obejmujące większy zakres usług.