Polisa posagowa, czyli finansowe zabezpieczenie dziecka na przyszłość

Polisa posagowa, czyli finansowe zabezpieczenie dziecka na przyszłość

Chyba nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać do tego, iż warto zapewnić dziecku finansowy start w dorosłe życie. Oszczędzać można na wiele sposobów, np. w banku czy za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Jeszcze inną opcją jest tzw. polisa posagowa, która łączy możliwość odkładania pieniędzy z ochroną ubezpieczeniową. Sprawdź, jak to działa!

Przeczytaj dalej, a dowiesz się:

  • Czy ubezpieczenie dziecka to zawsze spory wydatek?
  • Czym jest polisa posagowa?
  • O czym warto pamiętać przy gromadzeniu oszczędności dla dziecka?
  • Kto może wykupić polisę posagową i jak to zrobić?
  • Przed jakimi ryzykiem może ochronić Twoje dziecko polisa posagowa?

Przeczytaj także: Finanse dla dzieci: jak uczyć dziecko zarządzania pieniędzmi?

Ubezpieczenie dziecka – czy to się opłaca?

Wiele osób uważa, że aby oszczędzać na przyszłość dziecka, trzeba mieć dużo pieniędzy. To nieprawda. Jeśli stosunkowo wcześnie zaczniesz odkładać nawet niewielkie kwoty, np. 100 czy 200 zł miesięcznie, w ciągu kilkunastu lat uzbiera się całkiem pokaźny kapitał. Kluczem jest regularność, zwiększanie co jakiś czas wysokości „składki” o wskaźnik inflacji oraz wybór produktu finansowego, dzięki któremu pieniądze będą pracować, a więc przynosić zysk. Dodatkowo zadziała tzw. procent składany, kiedy to oszczędności przynoszą zysk, a w kolejnym okresie odsetki naliczane są od wyższego kapitału – powiększonego o wypracowane zyski w poprzednim okresie.

Jeśli zdecydujesz się odkładać pieniądze, by zabezpieczyć dziecku finansowy start w dorosłe życie, kolejnym krokiem będzie decyzja, w jaki sposób to robić. Wachlarz możliwości jest szeroki. Mogą to być produkty bankowe, a więc lokaty i konta oszczędnościowe czy programy systematycznego oszczędzania. Jeżeli nie boisz się ryzyka utraty części oszczędności, możesz odkładać pieniądze np. w funduszach inwestycyjnych. Nagrodą za to jest potencjalnie wyższy zysk niż ten, jaki uzyskasz na oszczędnościach w banku.

Przeczytaj także: Czy kieszonkowe dla dziecka to dobry pomysł?

Polisa posagowa – jak oszczędzać dla dziecka?

Zastanawiasz się, jak zabezpieczyć dziecko finansowo i jak najlepiej oszczędzać pieniądze dla dziecka? Opcją dla Ciebie i Twojej pociechy może być polisa posagowa. Mogą ją wykupić nie tylko rodzice, ale też dziadkowie, wujkowie, ciocie, a nawet niespokrewnione z dzieckiem osoby. Wielu rodziców decyduje się na ten produkt, ponieważ łączy on dwie funkcje. Po pierwsze pozwala odkładać kapitał na start w dorosłość, który dziecko będzie mogło przeznaczyć na dowolny cel, np. opłacenie studiów, podróż dookoła świata czy wkład własny do kredytu hipotecznego.

Po drugie, polisa posagowa daje ochronę na wypadek nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, a w przypadku śmierci rodzica lub rodziców zapewnia dziecku wypłatę comiesięcznej renty (tzw. renta posagowa). W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa przejmuje też na siebie opłacanie składek, dzięki czemu dziecko w określonym momencie otrzymuje kwotę wskazaną w umowie.

Przeczytaj także: Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?

Polisa posagowa dla dzieci – najważniejsze szczegóły dotyczące polisy ubezpieczeniowej

Konstrukcja polisy posagowej może różnić się w zależności od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Kwota docelowa, jaką ma otrzymać Twoje dziecko, zależeć będzie oczywiście od wysokości składki. Firmy ubezpieczeniowe zwykle określają minimalną składkę, zwykle jest to 80-125 zł miesięcznie. Można je wpłacać raz na kwartał, pół roku czy dokonywać jednej większej wpłaty rocznie.

To, ile zdołasz uzbierać na przyszłość dziecka, zależy od tego, kiedy zaczniesz odkładać pieniądze. Pamiętaj, że polisa posagowa może być dobrym prezentem np. z okazji narodzin dziecka, ale też kolejnych urodzin, komunii czy rozpoczęcia nauki. Zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe zastrzegają, że polisę posagową można wykupić przed ukończeniem przez dziecko 15. roku życia.

Polisa posagowa – wyłączenie odpowiedzialności

Przeczytaj także: Jak zachęcić rodzinę do oszczędzania?

Polisa posagowa dla dziecka – kto może ją wykupić?

Ubezpieczenie mogą wykupić rodzice lub opiekunowie prawni, którzy w chwili zawierania umowy mają nie więcej niż 55-56 lat. Są też towarzystwa, w których bierze się pod uwagę także osoby po 60. roku życia. Musisz pamiętać, że polisa posagowa ma charakter długoterminowy. Zazwyczaj zobowiązujesz się do opłacania składek przez co najmniej pięć lat. W umowie ustalasz też, kiedy dziecko będzie mogło wypłacić pieniądze. Może to zrobić z chwilą osiągnięcia pełnoletności albo po 25. urodzinach (25 lat to maksymalny okres działania polisy).

Oszczędności dla dziecka, czyli funkcja ochronna polisy posagowej

Jak już wspomnieliśmy, polisa posagowa – oprócz sposobu na odkładanie kapitału – może mieć też funkcje ochronne. Wówczas część składki buduje kapitał, a część idzie na poczet ochrony, czyli tak, jakbyś wykupił dziecku polisę na życie. Ochronna część polisy może uprawniać do odszkodowania z powodu powstania uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku (tak jak ubezpieczenie NNW dziecka) czy odszkodowania z powodu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku.

W przypadku śmierci lub niezdolności do pracy rodzica, firma ubezpieczeniowa wypłacać będzie dziecku tzw. rentę posagową. To oznacza, że w przypadku Twojej śmierci ubezpieczyciel zagwarantuje dziecku co miesiąc określoną kwotę do daty wskazanej w umowie. Wysokość renty można ustalić samemu. Może to być 500 zł, 1000 zł a nawet 3000 zł miesięcznie.

Polisa ubezpieczeniowa dla dziecka: dziadkowie troszczący się o wnuka

Przeczytaj także: Opaska płatnicza dla dziecka – co to jest i jak z niej korzystać?

Ochronna część polisy posagowej przewiduje też wypłatę świadczenia z tytułu wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania lub pobytu w szpitalu oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu. Każde takie zdarzenie opisane jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), które precyzyjnie określa, w jakich sytuacjach, jak często i w jakiej wysokości przysługuje odszkodowanie.

Podsumowując, polisa posagowa skierowana jest do osób dorosłych, ale korzyści czerpać ma z niej przede wszystkim dziecko. Głównym celem jest w tym przypadku zbieranie kapitału na przyszłość pociechy oraz jej ochrona na wypadek śmierci lub niezdolności do pracy rodziców czy opiekunów prawnych. Polisa posagowa łączy więc plan systematycznego oszczędzania, jaki znajdziemy np. w banku, z ubezpieczeniem chroniącym zdrowie i życie.

Polisa posagowa

Przeczytaj także: Czy warto wykupić ubezpieczenie kredytu gotówkowego?