Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu – kompendium wiedzy

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu – kompendium wiedzy

Wcześniejsza spłata kredytu – gotówkowego i hipotecznego – jest zgodnie z polskim prawem możliwa, chociaż warunki w wielu przypadkach ustala sam bank. Nie zawsze jednak kredyt spłacony przed terminem okazuje się korzystnym rozwiązaniem. Jak sprawdzić, czy takie działanie będzie się opłacać? Jak je procedować? Poznaj najważniejsze informacje o wcześniejszej spłacie kredytu!

Czytaj dalej, a dowiesz się:

  • Czy wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa?
  • Czy opłaca się wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego lub hipotecznego?
  • Jak uzyskać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?
  • Wcześniejsza spłata kredytu – jak wyglądają procedury?

Zobacz też: Spłata karty kredytowej – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Wcześniejsza spłata kredytu – kiedy jest możliwa i czy się opłaca?

Z punktu widzenia prawa spłacenie przez klienta kredytu przed terminem jest jak najbardziej możliwe. Dotyczy to zarówno kredytów gotówkowych, jaki i hipotecznych. W przypadku kredytów gotówkowych kwestię tę reguluje Ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, zaś podobną regulację odnośnie do kredytów hipotecznych znajdziesz w Ustawie z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym.

Ramka – wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego a ustawa o kredycie konsumenckim

Warunki spłaty zadłużenia przed terminem są jednak różne i nie zawsze korzystne dla zadłużonego. Podstawowym dokumentem, który pozwoli Ci ocenić, czy w Twoim przypadku wcześniejsza spłata kredytu się opłaca, jest umowa kredytowa. Należy sprawdzić, czy znalazła się w niej klauzula nakładająca na klienta prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu. Pojawia się ona w większości umów kredytów hipotecznych, które są zaciągane na wiele lat i dają bankom możliwość zarobienia na odsetkach. Największe są prowizje związane z ewentualną wcześniejszą spłatą pożyczki przez pierwsze trzy lata od jej zaciągnięcia (zazwyczaj 3 proc. od kwoty spłaty w pierwszym roku, 2 proc. w drugim roku i 1 proc. w trzecim roku). W związku z tym ewentualną spłatę kredytu hipotecznego przed terminem warto rozważać dopiero po upływie 36 miesięcy od zaciągnięcia zobowiązania – wcześniej się to po prostu nie opłaca. W przypadku kredytów gotówkowych ustawa zakazuje pobierania jakichkolwiek dodatkowych prowizji za wcześniejszą spłatę.

Przeczytaj także: Biuro Informacji Kredytowej (BIK) – kompendium wiedzy

Zwrot za wcześniejszą spłatę kredytu – jak uzyskać i jak obliczyć?

Kredyt spłacony przed terminem obliguje bank do zwrotu kosztów pożyczki za czas, o który skrócił się okres uiszczania rat. Dotyczy to naliczonej prowizji oraz ewentualnie składki ubezpieczeniowej.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu – kalkulator wcześniejszej spłaty

Jako kredytobiorca zainteresowany wcześniejszą spłatą kredytu hipotecznego, musisz pamiętać, że według przepisów należy Ci się zwrot wyłącznie proporcjonalnych kosztów. Nie gwarantują one natomiast:

  • zwolnienia z konieczności spłacenia prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, jeśli taka znalazła się w Twojej umowie,
  • zwrotu kosztów ubezpieczenia kredytu lub niskiego wkładu własnego,
  • kosztów związanych z zakupem innych produktów bankowych powiązanych ze spłaconym wcześniej kredytem.

Jak spłacić kredyt przed terminem? Procedury

Wcześniejsza spłata kredytu – zwrot odsetek w postaci banknotów 100-złotowych

Wcześniejszej spłaty kredytu można dokonać na dwa sposoby:

  • nadpłacając kredyt – przelewasz na konto związane z kredytem większą kwotę niż ustalona rata wtedy, kiedy tylko pojawia się taka możliwość (dzięki temu możesz skrócić okres kredytowania i zmniejszyć koszty odsetkowe),
  • spłacając całą pozostałą kwotę kredytu przed terminem – jednorazowo spłacasz wszystkie dotąd niespłacone raty.

Przeczytaj też: Czy warto wykupić ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Nie trzeba więc dopełniać wielu skomplikowanych formalności, o całkowitej lub częściowej nadpłacie klient nie musi nawet informować banku. Mimo to przed podjęciem jakichkolwiek kroków, warto skontaktować się z kredytodawcą, by upewnić się, że taka operacja jest możliwa i jeszcze raz przeanalizować wszystkie ewentualne koszty, zyski oraz straty. W niektórych przypadkach będziesz musiał podpisać aneks do umowy, w którym podany zostanie nowy termin spłaty pożyczki.

Jeżeli spłacasz kredyt w banku, w którym masz konto osobiste, spłaty możesz dokonać za pomocą bankowości online. Wystarczy, że zalogujesz się na swój rachunek i znajdziesz zakładkę dotyczącą wcześniejszej spłaty. Wypełnij znajdujący się tam formularz i wpisz numer rachunku, na którym znajdują się środki na przedterminową spłatę.

Po dokonaniu przez Ciebie przelewu bank sprawdzi, czy kwota jest wystarczająca do spłaty całości zadłużenia. Odbywa się to automatycznie – jeżeli suma się zgadza, kredyt spłacony przed terminem staje się faktem.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – jak banki odmawiały zwrotu prowizji